Ma Ní

Phụ kiện Xích neo

Ma Ní

Phụ kiện Xích neo

Vật liệu: Ma ní dử dụng loại thép có độ chịu uốn cao, được  tôi bằng dầu.

Hệ số an toàn = 6 x Tải trọng làm việc.

Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến +200ºC

Bề mặt hoàn thiện: Nhúng kẽm nóng

Có kích thước D từ 12.5 mm đến 165 mm

Với tải trọng được đồng bộ cùng với yêu cầu kỹ thuật của bộ xích neo