Ma Ní Xoay

Phụ kiện Xích neo

Ma Ní Xoay

Phụ kiện Xích neo

Có chức năng kết hợp giữa mai nối và củ xoay nên khi sử dụng loại ma ní xoay sẽ không cần dùng củ xoay và mai nối.
Có chức năng giống củ xoay để tránh vặn xoắn gây hư hỏng xích.
Chức năng giống mai nối để kết nối trực tiếp với xích hoặc các phụ kiện khác không thông qua mai nối.
Giúp tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa bộ xích trong quá trình bảo dưỡng.
Có kích thước phù hợp với đường xích từ 12.5 đến 162 mm
Được lắp đặt theo tiêu chuẩn của thế giới hoặc theo yêu cầu thiết kế của khách hàng

ma ní xoay ma ní xoay